Forside

På denne side finder du praktiske oplysninger om Vejers Strand Vandværk.

 

Vandværket er et moderne vandværk, som hele tiden arbejder på at kunne levere en ren og stabil vandforsyning, der overholder de krav, der stilles til det danske drikkevand.

 

Du kan finde


  • Analyser af vandkvaliteten
  • Vandværkets regnskab
  • Takstblad
  • Oplysninger om bestyrelsen
  • Oplysninger om muligheden for at klage over leveringen af vand

 

 

Vandværket kan kontaktes på: vejersstrandvand@vejersstrandvand.dk

 

Andelsselskabet Vejers Strand Vandværk: CVR 16 69 48 19


Og en opfordring fra Vandværket: Husk at orientere Vandværket om ændringer af privatadressen. Det kan ske på vores mailadresse.

 


Vigtig meddelelse


Medio juni 2021 påbegyndes installering af elektroniske vandmålere. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at samtlige kugleventiler i målerbrønden skal kunne aktiveres. Hvis det ikke er tilfældet, vil vi for jeres regning bede vor vvs-installatør om at udbedre skaden, således at den elektroniske måler kan monteres.


Torben J. Gehlert