Beretning

Årsberetning for 2020 for ANDELSSELSKABET VEJERS STRAND VANDVÆRK


Årsberetning for 2020, som forhåbentlig kan aflægges på en generalforsamling i juli 2021. Alt afhængig af de påbudte Corona-regler.


På vegne af bestyrelsen vil jeg her aflægge beretning om vandværkets aktivitet i 2020. Det er således min 11. beretning, og det er vandværkets 68. beretning. 


Da der ikke blev afholdt generalforsamling grundet Corona i 2019, har Vandværket kørt videre med den siddende bestyrelse bestående af Birger Krogh, Steen Elbæk og Preben K. Hansen som bestyrelsesmedlemmer, Mads Sandholt Nielsen som kasserer og jeg selv som formand.


Lad os begynde på selve vandværket. Her har vi i årets løb fået testet alle vore trykfiltre. Alle fundet i orden. Der er monteret en køle tørrer på trykluft røret. Pumpe til filterskyllevand skiftet. Der er indkøbt ny PC til kontoret, og så er der monteret undertryks måler på det åbne filter. Filtermaterialet er for øvrigt tjent til udskiftning. Det foretages primo 2021.


Går vi uden for selve Vandværket, har vi fået renoveret den sidste strækning af vor hovedledning på Vejers Havvej. Strækningen er efterfølgende målt op og lagt ind digitalt på edb tillige med andre ændringer af ledningsnettet.


Bestyrelsen har i årets løb især haft fokus på elektroniske vandmålere. Vi har således indhentet tilbud fra 2 leverandører. Grundet Corona har vi ikke kunnet afholde et fysisk møde om tilbuddene, men materialet er rundsendt til bestyrelsen og derefter livlig debatteret på nettet. Vi træffer endelig afgørelse i første halvdel af 2021.   


Også i 2020 har vi repareret brud på ledningsnettet. Især voldte et brud på Rosenvej os stort besvær. På vor overvågning kunne vi konstatere, at der var tale om et stort brud, men vi havde svært ved at lokalisere den konkrete placering. Der blev også repareret brud på Vibevej og Riisvej.


Regnskabet kommer kassereren ind på lidt senere, men jeg kan røbe, at vi kommer ud med et overskud på 304 tus. 


Vi nåede lige at mødes med vor 5 nabovandværker, inden Corona-reglerne blev strammet. Det var Oksbøl Vandværk, der denne gang stod for arrangementet. Derimod har vi ikke i Vandrådet for Varde Kommune kunnet afholde det årlige fællesmøde i Stausø. Ej heller Vandværksmessen i Fredericia blev gennemført.


Nu kommer vi frem til de tørre tal. Vi har i 2020 oppumpet 105.344 m3 mod 96.470 m3 i 2019. Vi har udpumpet 83.372 m3 mod 82.602 m3 i 2019. Vi har foretaget filterskylning med 5.753 m3 mod 5.136 m3 i 2019. Vi har en indvindingstilladelse til 122.000 m3 pr. år. Vandværket har 1204 forbrugere, og vi har fortsat 5 boringer i Vejers Klitplantage.


Og så vil vi gerne gentage følgende meddelelse, som også blev anført sidste år: Ved ændring af privatadresse vil vi meget gerne have en orientering, således at evt. breve kommer frem til den rette adresse. Og så et lille hjertesuk: Målerbrønd og stophane skal være frit tilgængelige og må eksempelvis ikke være gemt under en jordvold. Endvidere skal målerbrønden være forsynet med originalt dæksel og hævet op i niveau. Kuglehanerne i målerbrønden skal kunne aktiveres.Må jeg til slut benytte lejligheden til at takke mine bestyrelseskolleger og bestyrer for et godt og frugtbart samarbejde i 2020.Esbjerg i april 2021

Torben J. Gehlert