Chloridazon desphenyl.

Oktober 2017

 

 

Chloridazon desphenyl

 

Gennem dagspressen har I sikkert hørt, at man flere steder i landet har fundet forurening af vandet grundet giftstoffet Chloridazon desphenyl

 

Et giftstof, som har været anvendt af de landmænd, der dyrkede roer og rødbeder.

 

Nu, er det selvfølgelig lang tid siden, at der har været dyrket noget som helst på de arealer, der grænser op til vore indvindingsfelter. Vi er tilbage til begyndelsen af 60’erne. Ikke desto mindre kan vi ikke være forsigtige nok med vort drikkevand, så vi har her i september fået undersøgt samtlige 5 boringer for ovennævnte giftstof. Som forventet var der intet spor af chloridazon desphenyl.

 

I kan se analyseresultaterne på vor hjemmeside under: Vandanalyse

 

Med venlig hilsen

 

Vejers Strand Vandværk

 

Torben J. Gehlert